K-2 Film

Striden om “Cyklopen” – Del 6: Fienden kontrar

I denna del kommer ni att se vilka mänskliga resurser vår fiende har.

I denna del kommer ni att se vilka mänskliga resurser vår fiende har. Detta är ytterligare ett exempel på fiendens “köttvåg” taktik. Vår artilleri arbetade med många olika typer av vapen och styrdes av enheten för luftspaning.

Related news