Rapport

Ny lag om mobilisering i Ukraina trädde i kraft idag

Den nya lagen om mobilisering i Ukraina trädde i kraft idag, den 18 maj 2024.
Ny lag om mobilisering i Ukraina trädde i kraft idag

Den nya lagen om mobilisering i Ukraina trädde i kraft idag, den 18 maj 2024.

Alla ukrainska män i åldern 18 till 60 år är nu skyldiga att uppdatera sina uppgifter vid de territoriella rekryteringscentren. Särskilt ska aktuella telefonnummer, e-postadresser och bostadsadresser anges.

Detta måste göras inom de kommande 60 dagarna. Sista datum är den 16 juli. Annars kommer administrativa sanktioner att tillämpas för brott mot reglerna om militär registrering – böter på 17 000 hryvnja.

Uppgifterna kan uppdateras både vid ett personligt besök på TCC eller vid Centret för administrativa tjänster, samt genom en mobilapplikation.

Ukrainare utomlands måste också uppdatera sina uppgifter – en giltig registrering är nu en del av den nödvändiga processen för konsulära tjänster. Detta kan göras på distans via e-kabinettet eller genom att kontakta TCC via telefon/e-post.

Som tidigare delas mobiliseringsorder ut av representanter för TCC, verkställande organ på lokal nivå, ledningen för statliga organ, företag, utbildningsinstitutioner och bostadsrättsföreningar.

Representanter för TCC, polisen och gränsvakter har nu rätt att kräva att män i åldern 18-60 år visar upp ett militärt registreringsdokument (registreringskort, militärkort eller tillfälligt ID-kort).

Därför måste alla ukrainska män i värnpliktig ålder ha med sig militära registreringsdokument.

Enligt lagen är värnpliktiga mellan 25 och 60 år berättigade till mobilisering.

Related news