Nyhet

Ungern förhalar återigen vapenhjälp till Ukraina

Ungern försenar återigen finansieringen av vapen till Ukraina från intäkterna från frysta ryska tillgångar, vilket riskerar att försena EU:s militära stöd till landet mitt i den pågående konflikten.
Ungern förhalar återigen vapenhjälp till Ukraina

Ungern försenar återigen finansieringen av vapen till Ukraina från intäkterna från frysta ryska tillgångar, vilket riskerar att försena EU:s militära stöd till landet mitt i den pågående konflikten.

Tidigare kom EU-länderna överens om att tillhandahålla 2 miljarder euro per år i militärt bistånd från ryska tillgångar värda 190 miljarder euro, som förvaras i Belgien. Men dagen innan röstade den ungerska ambassadören emot “accelererade utbetalningar”.

Enligt Financial Times kan Ungern blockera utbetalningen av dessa medel åtminstone fram till Europaparlamentsvalet i juni. Detta steg riskerar att fördröja det nödvändiga militära stödet till Ukraina under den pågående konflikten med Ryssland.

Det är värt att notera att Viktor Orbán, Ungerns premiärminister, nyligen uttalade att landet “omprövar” sitt NATO-medlemskap för att “kunna vägra delta i alliansens aktiviteter utanför dess gränser“. Detta uttalande förstärker bilden av Ungern som en avvikande röst inom EU och NATO när det gäller stöd till Ukraina.

Ungerns beslut att fördröja utbetalningarna och dess potentiella omprövning av NATO-medlemskapet väcker frågor om landets långsiktiga säkerhetspolitiska åtaganden och dess påverkan på den bredare europeiska säkerhetsstrukturen.

Related news