Nyhet

Utrensningen sker i den Ryska ledningen

Putins senaste administrativa förändringar inom den ryska försvarsledningen markerar en dramatisk förändring, liknande Stalins dagar.
Utrensningen sker i den Ryska ledningen

Putins senaste administrativa förändringar inom den ryska försvarsledningen markerar en dramatisk förändring, liknande Stalins dagar. Den omfattande utrensningen syftar till att stävja korruptionen och befästa lojaliteten, samtidigt som kompetenta men frispråkiga befäl avlägsnas.

Putin utnyttjar möjligheten att skaka om den ryska försvarsledningen kraftigt när han inleder sin femte mandatperiod. Likt den amerikanska modellen måste alla kabinettmedlemmar lämna in sina avskedsansökningar, vilket Putin har använt till sin fördel. Sergej Sjojgu, som tidigare var försvarsminister, har förflyttats till säkerhetsrådet, där han nu övervakar den tidigare presidenten Dmitrij Medvedev. Tidigare chefen för säkerhetsrådet och FSB, Nikolaj Patrusjev, har skickats till skeppsbyggnadssektorn, en position där han saknar erfarenhet och intresse.

Försvarsministeriet genomgår en omfattande omstrukturering, den mest genomgripande sedan Stalins tid. Alla biträdande försvarsministrar, motsvarande sekreterare för flottan, flygvapnet, armén och de strategiska raketstyrkorna, samt deras assistenter, har avskedats en efter en. Dessa är inte civila utan aktiva militärofficerare med administrativa uppgifter, ansvariga för att teckna kontrakt och besluta om budgetar.

Tidigare var dessa positioner mycket lukrativa och belönade för lojalitet. Det var accepterat att dra nytta av sin position så länge det inte blev för uppenbart. Men nu upptäcker dessa generaler att lojalitet i en diktatur är enkelriktad; de förväntas ge sin lojalitet utan att förvänta sig något i gengäld från en ledare som blir alltmer paranoid och orolig över sin egen maktposition.

Dessa generaler arresteras nu för korruption och utsätts för förnedring, ett tydligt budskap att det gamla systemet inte längre tolereras. Uppskattningar tyder på att så mycket som 30% av försvarsbudgeten har använts för att berika personliga förmögenheter. Ryssland har inte längre råd med en sådan lyx, särskilt inte när den “särskilda militära operationen” i Ukraina fortsätter efter två och ett halvt år med enorma kostnader och begränsade framgångar.

Men det finns mer i detta. Officerare med ärliga rykten, som har blivit åsidosatta för att de har varit för frispråkiga om de misslyckanden som beror på dålig utrustning och försörjning, har också blivit åtalade. Istället för att låta dem rätta till problemen, straffas de för sin uppriktighet och påstådda illojalitet. För Putin utgör de ett potentiellt hot om en militärkupp, och därför är det bättre att avlägsna dem.

Denna utrensning fortsätter ner genom hierarkin. Detta kunde ha varit en möjlighet att höja kompetenta befäl och belöna duglighet, men i Ryssland är lojalitet långt mer värdefullt än kompetens. Att hålla Putin oemotsagd vid makten är det enda som räknas. När Putin åldras och hans makt korrumperar honom alltmer, kommer situationen bara att förvärras.

Related news