Nyhet

Danmark leder gemensam handlingsplan för Ukrainas integration i EUs försvarsindustri

Danmark har initierat en gemensam handlingsplan med flera EU-länder för att integrera Ukraina i den europeiska försvarsindustrin.
Danmark leder gemensam handlingsplan för Ukrainas integration i EUs försvarsindustri

Danmark har initierat en gemensam handlingsplan med flera EU-länder för att integrera Ukraina i den europeiska försvarsindustrin, vilket underlättar dess tillgång till EUförsvarsinnovationer, meddelade Danmarks försvarsminister Troels Lund Poulsen.

Detta initiativ syftar till att underlätta Ukrainas tillgång till EU

försvarsinnovationer, meddelade Danmarks försvarsminister Troels Lund Poulsen.

Försvarsministrarna från Danmark, Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Nederländerna och Polen har skickat ett gemensamt brev till Europeiska kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, Europeiska försvarsbyrån och andra europeiska länder. I detta brev finns förslag om samarbete med den ukrainska försvarsindustrin.

– Tillsammans med sju andra försvarsministrar planerar vi att så snart som möjligt förbereda en EU-handlingsplan för Ukrainas integration i den europeiska försvarsindustrin. Bland annat bör detta säkerställa Ukrainas tillgång till EU försvarsindustri och innovationsprogram,

sa Troels Lund Poulsen.

Related news