Rapport

Ryssland genomför sabotageoperationer i Europa för att störa militära leveranser till Ukraina

Enligt en rapport från New York Times genomför Ryssland sabotageoperationer i Europa för att förhindra militära leveranser till Ukraina
Ryssland genomför sabotageoperationer i Europa för att störa militära leveranser till Ukraina

Enligt en rapport från New York Times genomför Ryssland sabotageoperationer i Europa för att förhindra militära leveranser till Ukraina. Dessa operationer inkluderar incidenter som anlagda bränder i ett lager i England, en färgfabrik i Polen, bostadshus i Lettland och en Ikea-butik i Litauen. Dessutom har ryska agenter arresterats anklagade för att ha planerat attacker på amerikanska militärbaser.

Trots att dessa handlingar kan verka isolerade, hävdar amerikanska och europeiska säkerhetstjänstemän att de är en del av en samordnad rysk insats för att hindra vapenleveranser till Kyiv och skapa intrycket av ett växande inhemskt motstånd mot att stödja Ukraina. En nyckeltaktik i den ryska sabotagekampanjen är rekrytering av lokala invånare i europeiska länder. Detta syftar till att göra attackerna svårare att upptäcka och att skapa en illusion av att de härrör från intern opposition mot stödet till Ukraina.

Genom att använda lokala operatörer försöker Ryssland att sudda ut gränserna och komplicera identifieringen och tillskrivningen av dessa handlingar, vilket underminerar solidariteten och svarsmekanismerna hos de europeiska nationerna som stöder Ukraina i dess konflikt med Ryssland.

Related news