Rapport

Ukraina kämpar mot ryska genombrott med elitförband och splittrad förstärkning

Trots brist på tillräckliga styrkor och ammunition fortsätter Ukraina att försvara sig mot ryska genombrott genom att sätta in sina bästa brigader och elitförband över hela fronten.
Ukraina kämpar mot ryska genombrott med elitförband och splittrad förstärkning

Trots brist på tillräckliga styrkor och ammunition fortsätter Ukraina att försvara sig mot ryska genombrott genom att sätta in sina bästa brigader och elitförband över hela fronten. Denna strategi, som tvingar enheterna att kämpa utan tillräcklig vila, visar på de långsiktiga utmaningarna som landet står inför. Samtidigt rekryterar Ryssland stora mängder kontraktsanställda och kombinerar detta med artilleri och drönarattacker för att uppnå ett kvantitativt övertag, även om deras framgångar begränsas av förluster och ineffektiv ledning.

Brist på tillräckliga styrkor och ammunition har tvingat den ukrainska militären att svara på ryska genombrott genom att kasta sina bästa brigader och elitförband över hela fronten. Denna strategi, som användes under striderna om Bakhmut och Avdiivka, innebär att de bästa enheterna inte får tillräckligt med tid för vila och återhämtning. Ukraina tvingas också att sätta in enskilda bataljoner för att förstärka olika delar av fronten utan stöd från hela brigaden. Dessa kortsiktiga beslut får långsiktiga konsekvenser när dessa enheter gradvis försvagas.

I kontrast har Ryssland lyckats lösa sina bemanningsproblem och rekryterar nu ungefär 30 000 kontraktsanställda varje månad. Många av dessa rekryter är långt ifrån ideala soldater och är redan i 40-årsåldern. Trots detta ger den fysiska fördelen – tillsammans med artilleri, drönare och glidbomber – Ryssland ett kvantitativt övertag.

Trots detta är Rysslands fördelar inte nödvändigtvis avgörande. Den ryska arméns kvalitet, samt förlusten av officerare, begränsar Rysslands förmåga att genomföra större operationer. Detta är orsaken till att ryska styrkor försöker omvandla framsteg till genombrott men misslyckas med att uppnå mer betydande framgångar. Ryssland slösar också bort utrustning, varav det mesta finns i lager, och kommer att möta brister år 2025.

Även med antagandet av den amerikanska hjälplagen väntar ett svårt år för Ukraina. Amerikansk hjälp har köpt Ukraina tid och gett det förtroende för vilka resurser som kommer att finnas tillgängliga. Finansieringen kan vara tillräcklig för att Ukraina ska kunna upprätthålla och, i bästa fall, återställa sina väpnade styrkors offensiva potential.

Om Ukraina kan begränsa Rysslands framsteg till blygsamma vinster detta år, kommer Moskvas möjlighetsfönster sannolikt att stängas och dess relativa fördel kan börja minska år 2025. Detta handlar inte bara om att Ukraina får ammunition eller vapen från väst, utan också om effektiv militär ledning, lösning på långsiktig brist på arbetskraft och skapande av ett adekvat försvarssystem. Ukraina måste försvara sig och samtidigt arbeta med att återuppbygga sin armé. Mycket kommer att hänga på spel under de kommande månaderna.

Related news