Nyhet

Sverige ger sitt största militärpaket hittills till Ukraina

Sverige har presenterat sitt största militärpaket hittills till Ukraina, värt 1,3 miljarder dollar, rapporterar Sydsvenskan.
Sverige ger sitt största militärpaket hittills till Ukraina

Regeringen presenterade den 29 maj sitt 16och hittills största militära stödpaket till Ukraina, värt 13,3 miljarder kronor. Stödet syftar till att stärka Ukrainas luftförsvar och möta landets prioriterade behov.

Hittills största militära stödpaket till Ukraina

Sverige har presenterat sitt 16 och hittills största militära stödpaket till Ukraina sedan Rysslands fullskaliga invasion började. Detta paket, som ingår i en kommande tilläggsbudget, uppgår till 13,3 miljarder kronor och syftar till att möta Ukrainas mest akuta behov.

Ukrainas behov är fortsatt enorma och Ryssland intensifierar sina luftangrepp mot både militära och civila mål. Därför kommer Sverige att skicka en rad avancerade försvarssystem till Ukraina, inklusive flygburen övervakning och kontrollflygplan (ASC 890) för att stärka landets luftförsvarsförmåga. Sverige donerar även sitt hela lager av pansarbandvagnar (PBV 302) för att stödja uppbyggnaden av nya ukrainska brigader, samt artilleriammunition och resurser för underhåll av tidigare donerat material.

Sedan Rysslands brutala krig började i februari 2022 har Sverige totalt bidragit med 43,5 miljarder kronor i stöd till Ukraina.

Luftförsvar

Stödpaketet innehåller flygburna övervaknings- och kontrollflygplan (ASC 890), vilket ger Ukraina en helt ny förmåga att bekämpa både luft- och sjömål. Detta kommer att förbättra Ukrainas kapacitet att identifiera och bekämpa mål på långt avstånd. Paketet inkluderar också en helhetslösning som omfattar utbildning, teknisk utrustning och metodstöd för luftövervakning och ledning.

För att ytterligare stärka Ukrainas luftförsvar kommer paketet även att innehålla avancerade medeldistans-luft-till-luft-missiler (RB 99-AMRAAM). Dessa missiler kan användas både på flygplan och i markbaserade luftförsvarssystem och kommer att omkonfigureras för att passa markbaserade system. Samtidigt kommer Sverige att köpa nya missiler för att ersätta de donerade.

Ammunition

Ukrainska fältförband har brist på artilleriammunition. Paketet inkluderar en tilldelning av 155 mm artillerigranater för att öka Ukrainas förmåga att bekämpa ryska enheter i stridsområdet. Donationerna innebär en tillfällig minskning av Sveriges försvarsförmåga, vilket kommer att åtgärdas genom att köpa in ersättningsgranater.

Stärkt uppbyggnad av nya ukrainska brigader

Den ukrainska armén organiserar ett antal nya brigader och behöver därför pansarfordon för infanterikompanier. Sverige kommer att donera hela sitt lager av PBV 302, inklusive reservdelar, underhållsutrustning och ammunition. Donationerna innebär en tillfällig minskning av Sveriges försvarsförmåga, vilket kommer att åtgärdas genom att köpa in ersättningsfordon.

Finansiellt stöd, satellitkommunikation, underhåll, tankfordon och forskning

Det 16militära stödpaketet kommer också att innehålla följande:

  • Överskottsbränsletransportfordon från Försvarsmakten.
  • Underhåll av tidigare donerat svenskt material.
  • Finansiellt stöd till kapacitetskoalitioner.
  • Finansiellt stöd till fonder och tillfälliga initiativ för att möjliggöra snabb och storskalig upphandling av material till Ukraina.
  • Försvarets forskningsinstitut (FOI) kommer att få i uppdrag att stödja Ukraina i att etablera sitt eget försvarsforskningsinstitut.
  • Ukrainas lednings- och kontrollförmåga kommer att stärkas ytterligare genom en donation av terminaler med abonnemang för satellitkommunikation.

Detta omfattande stödpaket markerar ett betydande bidrag från Sverige till Ukrainas försvar, med målet att stärka landets kapacitet att stå emot den pågående aggressionen och skydda sitt territorium.

Related news