Rapport

Sverige ger stöd för att hjälpa det ukrainska energisystemet.

Den svenska regeringen har tillhandahållit mer än 56 miljoner euro för att hjälpa det ukrainska energisystemet.
Sverige ger stöd för att hjälpa det ukrainska energisystemet.

Den svenska regeringen har tillhandahållit mer än 56 miljoner euro för att hjälpa det ukrainska energisystemet. Den nya stödet kommer att säkerställa Ukrainas energiförsörjning så att grundläggande samhällstjänster som skolor, sjukhus, transport, vattenförsörjning och företag kan fortsätta att fungera, meddelade landets regerings pressavdelning.

Den svenska regeringen har beslutat att tillhandahålla över 56 miljoner euro i stöd för att hjälpa Ukrainas energisystem, meddelade regeringens pressavdelning. Detta nya stöd syftar till att säkerställa energiförsörjningen i Ukraina så att viktiga samhällstjänster som skolor, sjukhus, transport, vattenförsörjning och företag kan fortsätta att fungera trots de pågående konflikterna.

Den nya svenska stödet för energiinfrastruktur finansieras från biståndsbudgeten och hanteras av Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) på uppdrag av regeringen. Stödet består av två delar:

  • 500 miljoner SEK genom Energiomställningsfonden för Ukraina inom Energigemenskapen.
  • 150 miljoner svenska kronor genom FN utvecklingsprogram (UNDP). Detta stöd kommer att riktas mot akut uppbyggnad av energiinfrastruktur i Ukraina.

Genom detta stöd hoppas Sverige kunna bidra till att upprätthålla Ukrainas energiförsörjning och därmed säkerställa att grundläggande offentliga tjänster kan fortsätta att fungera i en tid av svårigheter och osäkerhet. Regeringens insats är ett steg i att stödja Ukraina under dessa kritiska tider och underlätta återuppbyggnaden av landets infrastruktur.

Related news