Film, Rapport

Stärkt säkerhets-samarbete mellan Ukraina och Sverige

I Stockholm, tillsammans med Sveriges statsminister Ulf Kristersson, undertecknade Ukrainas president Volodymyr Zelensky ett omfattande samarbetsavtal inom säkerhetsområdet

I Stockholm, tillsammans med Sveriges statsminister Ulf Kristersson, undertecknade Ukrainas president Volodymyr Zelensky ett omfattande samarbetsavtal inom säkerhetsområdet.

Avtalet markerar en viktig milstolpe för båda ländernas gemensamma säkerhet och innehåller betydande åtaganden för militärt stöd till Ukraina.

Betydande Militärt Stöd

Enligt avtalet kommer Sveriges militära stöd till Ukraina under perioden 2024-2026 att uppgå till nästan 6,5 miljarder euro. Det ekonomiska stödet förväntas öka ytterligare under avtalets tioåriga löptid, vilket säkerställer långsiktig stabilitet och kontinuerlig hjälp till Ukraina i dess försvarskamp.

Zelensky uttryckte sin tacksamhet och betonade avtalets betydelse: “– In Stockholm, together with the Prime Minister of Sweden, Ulf Kristersson, I signed an Agreement on cooperation in the field of security. A strong document for our common security.

Unika Komponenter i Avtalet

En unik del av avtalet är tillhandahållandet av specialiserade ASC 890-flygplan, samt utsikten att överföra JAS 39 Gripen-flygplan till Ukraina, inklusive relevant utbildning. Dessa avancerade flygsystem kommer att spela en avgörande roll för att stärka Ukrainas luftförsvar och operativa kapacitet.

Dessutom kommer länderna att utveckla bilateralt samarbete för lokalisering, reparation, underhåll och produktion av svenska försvarsprodukter i Ukraina. Detta initiativ kommer inte bara att förbättra Ukrainas försvarsförmåga utan också stärka den lokala försvarsindustrin.

Tacksamhet och Solidaritet

Zelensky framhöll den viktiga roll som Sverige spelar i att stödja Ukraina: “– Thank you Sweden for your solidarity with our country and people, for this vital support for our defense.

Avtalet undertecknades vid en ceremoni i Stockholm, där båda ledarna betonade vikten av ett starkt och långsiktigt partnerskap för att möta gemensamma säkerhetsutmaningar. Detta samarbete kommer inte bara att stärka Ukrainas försvar, utan även bidra till en stabilare och säkrare region i Europa.

🇺🇦🇸🇪

Related news