Nyhet

Ryssland kommer försöker undergräva Moldaviens presidentval

President Maia Sandu och Moldaviens säkerhetsinstitutioner har varnat för att Kreml försöker undergräva Moldaviens presidentvalet i oktober
Ryssland kommer försöker undergräva Moldaviens presidentval

President Maia Sandu och Moldaviens säkerhetsinstitutioner har varnat för att Kreml försöker undergräva Moldaviens demokratiska institutioner inför presidentvalet i oktober och en folkomröstning om Moldaviens EU-medlemskap. Vi delar president Sandus starka oro över Kremls användning av kriminella grupper för att finansiera politiska aktiviteter och underminera Moldaviens demokratiska institutioner. Vi berömmer Moldaviens ledare för att de fortsätter att hantera dessa hot på ett kompetent sätt, bygga upp motståndskraft och upprätthålla fred och säkerhet, samtidigt som de driver på demokratiska reformer och återupplivar landets ekonomi.

Därför tar dom detta steg för att varna deras demokratiska partners och allierade om att ryska aktörer genomför en plan för att påverka resultaten av Moldaviens presidentval hösten 2024. De avser att uppvigla till protester i Moldavien om en prorysk kandidat inte vinner. De försöker skapa negativa offentliga uppfattningar om västerländska regeringar och Moldaviens sittande ledarskap, samtidigt som de försvagar allmänhetens förtroende för Moldaviens förmåga att säkerställa sig själv och upprätthålla rättsstaten.

Ryssland stödjer för närvarande kandidater för Moldaviens presidentpost och förvärrar samhälleliga spänningar. Dessa ryska aktörer använder aktivt desinformation och propaganda online, i etermedier och på gatorna för att främja sina mål. De uppviglar kritik mot den sittande moldaviska presidentens regering och politiska parti, för att skapa protester. En del av dessa operationer innebär att sprida lögner om den sittande presidentens karaktär och avsikter, samt om påstådda oegentligheter i valet. Om Rysslands valpåverkan misslyckas i Moldavien, finns det skäl att tro att Moskva kommer att arbeta för att uppvigla till protester.

Rysslands politiska inblandning i Moldavien inför valet i oktober går tillbaka flera år. Till exempel har personal från den statligt finansierade mediekanalen RT varit involverade i att ge direkt stöd till den flyktiga moldaviska Ilan Shor i flera år med den ryska regeringens godkännande. Alla tre av våra regeringar har sanktionerat Shor för hans destabiliserande valaktiviteter.

Related news