Analys

Drönarlärdomar för globala flottor

Ukrainska marina drönare har haft lika stor inverkan till sjöss som drönare har haft på land.
Drönarlärdomar för globala flottor

Ukrainska marina drönare har haft lika stor inverkan till sjöss som drönare har haft på land. Detta har vissa militära experter länge förutspått men ingen hade någonsin använt marina drönare och det var också omöjligt att testa hur det skulle fungera i en verklig konflikt. Ukraina har nu satt denna teori i praktiken.

Det unika med den miljö som ukrainarna opererar i är att Svarta havet är begränsat i sin skala. Ryska fregatter och kryssare beväpnade med långdistansmissiler som opererar i större vatten som Stilla havet eller Atlanten skulle inte vara lika enkla mål. Svarta havet erbjuder ett trångt utrymme där allt nu är sårbart.

Drönarna har fått ökad räckvidd och eldkraft men de förblir långsamma och lätt synliga från helikoptrar – som också är Rysslands favoritförsvar mot dem, vilket har gjort att ukrainarna har försökt utrusta vattendrönarna med luftvärnsammunition. Det är ett oändligt spel av motdrag och mot-motdrag.

En sak som är säkert: ytstridsfartyg i ett begränsat utrymme är djupt sårbara för marina drönare som de kanske inte ens ser förrän de är precis framför dem, och då är det ofta försent.

Punktförsvarskanoner kan inte vinklas tillräckligt lågt för att träffa drönarna inom en viss radie på cirka 300 meter, och de är inte utrustade med system för att upptäcka dem på så nära håll.

Fartygsmonterade radarsystem kan inte se drönarna så lågt över vattnet förrän det är försent. Lätta vapen eller till och med maskingevär måste manövreras manuellt och drönarna rör sig snabbt och manövreras smidigt, vilket gör det svårt att träffa dem tillräckligt många gånger för att stoppa dem.

Situationen har blivit så allvarlig för de återstående skeppen i den ryska Svartahavsflottan att de har dragit sig tillbaka från Novorossisyk på Kaukasus-kusten och placerat dem i Azovska sjön, som nästan är en insjö vid Kerch-bron och dess nya försvarsanordningar. Nackdelen är att det inte finns några möjligheter att underhålla, tanka eller beväpna dessa skepp i Azovska sjöns hamnar.

Ukrainska drönare har totalt förlamat den ryska Svartahavsflottan och gjort den nästan värdelös. Ett land utan en flotta har slagit ut ett land med en flotta.

Ukrainska drönare har totalt förlamat den ryska Svartahavsflottan och gjort den nästan värdelös. Ett land utan en flotta har slagit ut ett land med en flotta.

Betydelse för Global Flottstrategi

Lärdomarna för områden som Persiska-viken har redan förändrat miljön där. Dagarna då USA placerade ett hangarfartyg vid Persiska-viken med potentialen att Iran kunde stänga in dem med svärmar av marina drönare, är över.

Bristen på marina drönare vid Houthi-konflikten har inte varit något annat än tur och ett misstag som inte kommer att upprepas. De trånga Röda havet och Arabiska havet är farliga flaskhalsar som en marin drönarstyrka skulle kunna vara förödande om den släpptes lös.

Det finns också sunden vid Gibraltar, Singapore, Taiwan, Nord- och Sydkorea och haven runt dem. Karibiska havet och Medelhavet, för att inte tala om Nordsjön, Östersjön och Engelska kanalen.

Billiga drönare överträffar stora stridsfartyg i trånga geografiska områden. Det betyder inte slutet för sådana fartyg. Det betyder däremot nya typer av elektron-optiska sensorer, riktade störsystem, låg vinklade kortdistansmedelkaliber automatiska kanoner som kan avfyra till sista sekunden. Avståndsvarningsradar med högupplöst måldetektering på kort och medellång räckvidd, som kan särskilja lågupplösta mål vid havsytan. Förbättrad användning av sonar för att identifiera ljud från drönare på avstånd. Alla dessa saker kan uppnås och installeras. Men de finns inte i den mängd som världens militäraflottor kräver, integrerade system för dessa ändamål existerar inte ens och det finns inte heller några marina drönarförsvarsoperatörer.

Det kommer att krävas en uppgradering som faktiskt genomförs för varje enskilt fartyg i varje västerländsk flotta. Dagarna av att låtsas att hotet från marina drönare är i sin linda är över.

Med tiden kommer teknologin, framdrivningen och kommunikationerna att möjliggöra långdistans- och oceandeployering av sådana system. Det är en fråga om när, inte om.

Related news