Lägesanalys om kriget i Ukraina

Jag vill analysera och reflektera över var vi står just nu i Ukraina kriget och hur vi hamnade här och vad som kan förväntas härnäst på ett bredare plan.