Analys

Planerar Trump att försvaga eller lägga ner Nato?

Om Donald Trump genomför sina planer för en radikal omorientering av NATO, kommer detta att ha långtgående konsekvenser för både Europa och alliansens framtid.
Planerar Trump att försvaga eller lägga ner Nato?

Efter Donald Trumps senaste uttalande i en intervju med tidningen Politico har frågan om NATOs framtid återigen blivit brännande aktuell. Trumps planer för en radikal omorientering av NATO har väckt oro i Europa, särskilt med tanke på att risken är stor att Trump vinner det kommande presidentvalet i USA efter den senaste debatten med Joe Biden, där Biden tyvärr gjorde en katastrofal insats. Denna artikel analyserar vad Trumps vision för NATO kan innebära för Europa och hur alliansen kan påverkas om Trump återtar makten.

Trump och NATO: En Plan för radikal omorientering

Donald Trump har vid flera tillfällen hotat med att lämna NATO, vilket fått många kritiker att undra när, snarare än om, han skulle överge den 75-åriga alliansen om han blir omvald som president i november. Även om det är osannolikt att Trump formellt skulle lämna NATO, finns det tecken på att alliansen inte skulle överleva intakt under en andra Trump-administration.

Förändrade roller och budgetkrav

Trump skulle förvänta sig att europeiska länder kraftigt ökar sina utgifter för NATO. Hans huvudklagomål under sin första mandatperiod var att Europa inte bar sin del av bördan. Dan Caldwell, en försvarsexpert och tidigare rådgivare inom Trumps nationella säkerhetskrets, beskriver detta som en “radikal omorientering” av NATO. Caldwell betonar att USA inte längre vill betala för att Europa inte har ett eget försvar, varför ska amerikanska soldater dö i Europa bara för att EUs försvarsindustri inte kan hålla jämna steg med USA.

Trump skulle även kunna förvänta sig en två-nivåers NATO-struktur där länder som inte uppfyller målet att spendera 2% av sin BNP på försvar inte skulle få samma säkerhetsgarantier från USA. Detta skulle utmana Artikel 5 i NATO-fördraget, men Trump-allierade påpekar att artikelns språk är flexibelt och inte kräver militär respons från varje medlem.

Avtal med Putin och Ukraina

En snabb lösning på den två och ett halvt år långa konflikten i Ukraina är sannolikt en central del av Trumps planer för NATO. Enligt två Trump-allierade säkerhetsexperter överväger han ett avtal där NATO åtar sig att inte expandera österut, specifikt till Ukraina och Georgien, och förhandlar med Rysslands president Vladimir Putin om hur mycket ukrainskt territorium Moskva kan behålla.

Detta förslag skulle innebära att NATOs löfte om framtida medlemskap för Ukraina inte längre gäller, som Biden har lovat, dock utan att sätta ett slutdatum för när detta skulle ske. I april rapporterade Washington Post att Trumps tentativa plan också involverar att pressa Ukraina att avstå Krim och Donbas-regionen till Ryssland.

Europas militära beredskap

För Europa skulle detta innebära en massiv omställning. Många europeiska länder har länge förlitat sig på USA och att det ska ställa upp att försvara Europa, men en sådan plötslig förändring i detta arrangemang skulle kräva enorma investeringar i försvar och säkerhet. Det är tveksamt om alla NATO-medlemmar kan uppnå de nödvändiga försvarsnivåerna på kort sikt, om någonsin. Även om vissa länder, som Tyskland, har indikerat en vilja att öka sina försvarsutgifter, är det osäkert om dessa ökningar kommer att vara tillräckliga eller genomföras tillräckligt snabbt.

EU respons och möjlig EUTO

En potentiell konsekvens av en försvagad NATO skulle kunna vara att Europeiska unionen skapar en egen försvarsallians, kanske kallad “EUTO” (European Union Treaty Organization). Detta skulle innebära att EU tar på sig en större roll i sitt eget försvar och säkerhet, vilket skulle kräva betydande institutionella förändringar och ökad samordning mellan medlemsstaterna. En sådan allians skulle också behöva hantera de politiska och byråkratiska utmaningarna med att integrera de nationella försvarsmakterna.

Risk för splittring inom NATO

Trump-administrationens krav på en två-nivåers NATO-struktur kan leda till splittring inom alliansen. Länder som inte uppfyller 2-procentmålet för försvarsutgifter kan känna sig marginaliserade och mindre skyddade, vilket kan undergräva solidariteten och sammanhållningen inom NATO. Detta kan i sin tur minska alliansens effektivitet och trovärdighet som en kollektiv försvarsorganisation.

Strategiska fördelar för Ryssland och Kina

Ett försvagat NATO och en splittrad europeisk försvarspolitik skulle kunna spela direkt i händerna på Ryssland och Kina. Båda dessa länder skulle sannolikt dra nytta av en minskad amerikansk närvaro i Europa och den potentiella osäkerhet som följer med en omställning av NATOs strukturer. Detta kan leda till ökad aggression från dessa nationer, med Ryssland som stärker sitt grepp i Östeuropa och Kina som expanderar sitt inflytande globalt.

Slutsats

Om Trump genomför sina planer för en radikal omorientering av NATO, kan det leda till en betydande försvagning av alliansen och tvinga Europa att ta större ansvar för sin egen säkerhet. Detta skulle kräva enorma investeringar och samordning inom EU, eventuellt genom skapandet av en ny europeisk försvarsallians som “EUTO”. Samtidigt skulle risken för splittring inom NATO och ökad aggression från Ryssland och Kina öka, vilket skulle göra den globala säkerhetsmiljön ännu mer osäker.

Den framtida riktningen för NATO under en eventuell andra Trump-administration är fortfarande oklar, men det är tydligt att Europas och NATOs framtid hänger på hur långt Trump är villig att gå i sin radikala omorientering av alliansen.

Trumps slogan är: “- Make America great again” borde kanske bytas ut till “- Make America weak”

Related news