Nyhet

Ryska förluster i Ukraina är enorma

I Rysslands krig mot Ukraina har mellan 462 000 och 728 000 ryska soldater blivit "satts ur spel". Hur länge kan Ryssland fortsätta med sina förluster?
Ryska förluster i Ukraina är enorma

I Rysslands krig mot Ukraina har mellan 462 000 och 728 000 ryska soldater blivit “satts ur spel”, enligt The Economist som citerar läckor från amerikanska försvarsdepartementets dokument. Publikationen inkluderar fyra diagram som illustrerar de ryska förlusterna.

Ryska Förluster: En Översikt

Det första diagrammet, baserat på officiella och inofficiella källor, visar att dödssiffran i den ryska armén översteg 100 000 fram till den 5 juli, med uppskattningar från 106 000 till 140 000 per den 21 juni. Mycket av denna analys bygger på äldre register och dödsannonser på sociala medier, men sedan den 6 februari har dataåtkomsten blivit begränsad, vilket har lett till en beroende av trender.

The Economist uppskattar att för varje dödad soldat finns det cirka tre till fyra sårade. Detta innebär att mellan 462 000 och 728 000 ryska soldater hade blivit “dekommissionerade” fram till mitten av juni. Franska och brittiska tjänstemän uppskattar att cirka 500 000 ryssar har blivit allvarligt skadade eller dödade fram till början av maj.

Demografisk Inverkan

Ett av diagrammen visar att män i åldern 35 till 39 har drabbats mest, med 27 000 dödade mellan februari 2022 och juni 2024. Ungefär 2% av alla ryska män i åldern 20 till 50 kan ha blivit dödade eller allvarligt skadade i Ukraina sedan invasionen började.

Historisk Jämförelse

Det sista diagrammet jämför ryska förluster i Ukraina med de i andra krig, och visar att fler ryska soldater har dött i Ukraina under den fullskaliga invasionen än i alla militära konflikter sedan andra världskriget tillsammans.

Hopp för Ukraina

Dessa siffror belyser det höga pris som Ryssland betalar för sin aggression mot Ukraina. De enorma förlusterna av mänskligt liv och skador bland ryska soldater är ett tecken på Ukrainas hårda motstånd och beslutsamhet att försvara sitt land. Varje dag kämpar de ukrainska soldaterna modigt för sin frihet och sitt oberoende, och deras framgångar på slagfältet ger hopp och inspiration till alla som stödjer deras kamp. Självklart förlorar Ukraina en stor mängd mänskligt liv och frågan kvarstår även här; Hur länge kan Ukraina fortsätta sin kamp mot Ryssland? Jag har skrivit en analys om detta “Räcker inte Ukrainska manskapet till längre?”

Trots de svåra tiderna visar Ukrainas motstånd att rättvisa och frihet kan segra. Det internationella samfundets stöd och solidaritet spelar en avgörande roll i att hjälpa Ukraina att stå emot och till slut övervinna den ryska aggressionen. Ukraina har redan visat sin styrka och beslutsamhet, och med fortsatt stöd kommer de att kunna återställa fred och säkerhet i sitt land.

Vill även du stödja Ukrainas kamp?

Related news